Jdi na obsah Jdi na menu
 


Díky této petici před několika lety ... došlo ke změně zákona!

 

PETICE - ZVÍŘE NENÍ VĚC (.doc)

 

Petice za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory

Především na podporu vládního návrhu občanského zákoníku (sněmovní tisk č. 835/0) § 466 ve znění: „Živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí přiměřeně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora.“, nebo jiného návrhu zákona, pokud vládní návrh nebude projednáván, kde by postavení zvířat v právním řádu ČR měnilo z věci na živou bytost.
 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

velmi si vážíme a oceňujeme Váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.

Jsme velice rozhořčeni výrokem předsedy parlamentní strany KDU – ČSL Cyrila Svobody k vládnímu návrhu zákona uveřejněném ve televizních novinách stanicemi Nova a Prima dne 27. dubna 2009, kde doslova prohlásil: „Zvíře je věcí, a nemá smysl tvrdit, že zvíře není věcí …“.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit touto peticí snahu změnit právní postavení zvířat (jak ze současné platné legislativy vyplývá) z pouhé nevnímající, nic necítící a neživé věci na myslícího živého tvora. Pokud nebude současný vládní návrh Občanského zákoníku vůbec projednáván, petice vyjadřuje podporu jakékoli snaze tuto změnu právního postavení zvířat do právního řádu ČR prosadit.

Současně žádáme, aby v zákoně byla uvedena možnost zákazu vlastnictví zvířete při opakovaném prokázaném týrání.

Zdůvodnění:

 

 1. Jakékoli zvíře se dosud právně považuje za pouhou věc. Věc je však pouze neživý předmět, který nemá jakékoli pocity. Nevnímá bolest, strach, radost a nemá sociální potřebu jakéhokoli kontaktu s jinými živými bytostmi či věcmi.

  Naopak, každé zvíře cítí bolest i radost a podobně jako člověk má spoustu emocí. Zvíře, pokud je zcela izolováno od jakéhokoli sociálního kontaktu, trpí těžkou frustrací a dle Zákona č. 246/1992 Sb. je možno takové počínání klasifikovat jako týrání.

  Žádnou neživou věc ovšem nelze týrat, zatímco jakéhokoliv živého tvora ano. Na rozdíl od zvířete, odložení či dlouhodobé uskladnění věci bez kontaktu s jinými věcmi je běžnou záležitostí a nelze v žádném případě tvrdit, že by tímto počínáním věc psychicky trpěla.

 2. V poslední době se značně zvyšuje počet týraných zvířat. Kompetentní orgány státní správy i místní samosprávy tuto situaci většinou nijak neřeší. Je to i důsledek právního postavení zvířete jako neživé a nic necítící věci.

  Vzhledem k současné degradaci zvířete na úroveň pouhé věci, není ani možno zakázat vlastnictví zvířete. Existuje pouze možnost případného odebrání týraného zvířete. Odebrání však nikomu nezabrání pořídit si zvíře jiné a opět je sadistickým způsobem týrat.

  Souhlasíme s tím, že zvířata musí být v určitém ohledu považována za majetek, a proto se na ně musí vztahovat i určité právní úpravy vymezující vlastnictví, odpovědnost apod. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že už v základních právních předpisech by měla být zvířata definována jako živé, vnímající a myslící bytosti, které lze pouze pro určité právní úkony ocenit ekonomickou hodnotou, stejně jako je takto v některých případech hodnocen i člověk - viz vyhlášky pro výpočet a stanovení výše odškodného za různé újmy na zdraví nebo životě, apod.

  Týrání bezbranného zvířete je pouhý předstupeň týrání lidí. V současnosti se množí případy šikany mezi lidmi spojené s velkou agresivitou nebo přímo případy agresivního napadení. Velmi často je následně prokázáno, že dotyční „začínali“ právě na bezbranných zvířatech …

 3. Snažíme se zařadit mezi vyspělé země a stát se rovnoprávným partnerem ostatních zemí sdružených v EU. Avšak většina skutečně vyspělých států již ve svých právních předpisech nedefinuje zvíře jako pouhou věc. 1)*

  Evropské direktivy či doporučení mnohdy přejímáme do našeho právního řádu mnohem přísněji, než byly EU stanoveny a proto vzniká otázka, proč se tedy právě náš stát v právním postavení zvířat doposud řadí k zemím méně vyspělým a sociálně zaostalým, když v ostatních oblastech se snažíme vyspělým státům vyrovnat?

 

Petice je vypracována v souladu se zák. č. 85/1990 Sb. v aktuálním znění o právu petičním.

 

Datum vzniku petice:               1. června 2009


 

Petiční výbor:

Ing. Milan Kaucký, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem – SOS-zvířata v nouzi

Ladislav Roček, V Tehovičkách 226, Praha 10 - Kolovraty – SOS-zvířata v nouzi

Ing. Dana Goetzová, Majerského 2048, 149 00 Praha 4 - Chodov – SOS-zvířata v nouzi

Eva Václavková, Palackého 47, 586 01 Jihlava – SOS-zvířata v nouzi

Lucie Labancová, U Hřbitova 20, 586 01 Jihlava – SOS-zvířata v nouzi

Lenka Čtvrtníčková, Filkukova 8, 621 00  Brno – SOS-zvířata v nouzi

Jitka Parisotová, Pod Stárkou, 140 00 Praha 4 – Nadační fond JV&JV

BC Iveta Kvintová, Kubelíkova 10,736 01 Havířov- Podlesí – Věrčin spolek

 

V souladu se zák. č. 85/1990 Sb. § 3 odst.(3) určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány Ing. Milana Kauckého, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem

 

 

Obrazek

 

Vytištěné a podepsané petiční archy prosím zasílejte na adresu:
Ing. Milan Kaucký, Poděbradova 101, 289 22 Lysá nad Labem

nebo je můžete přinést osobně na některou z petičních akcí (nemusí být zcela zaplněné)

 

 

Poznámky:

*1) francouzské právo např. domácím a v zajetím chovaným zvířatům přiznává statut "právnícké osoby", což znamená, že v případě opuštění by mohla mít určitá práva a mohla by být obhajována. Zdroj: Jean-Pierre Marguénaud, "La personnalité juridique des animaux", Racueil Dalloz, 1998, str. 205-211.

 

Okopírováno z tohoto zdroje:

http://petice.webzdarma.cz/